Committee

Committee

Department Chairman Mebers
દીવાબત્તી વિભાગ શ્રી.રંજનબેન જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ
શ્રી.રાધીકાબેન નરસિંહભાઈ રોહિત
શ્રી શ્વેતલકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (મેયર)
શ્રી.પિનાંકકુમાર મહેશકુમાર પટેલ
શ્રી હિમેશભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (મુખી)
અગ્નિશામક વિભાગ શ્રી મનિષાબેન પરસોત્તમભાઇ સુકવાસ
શ્રી રૂપલબેન પરેશભાઇ પટેલ
શ્રી સુરેશભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ (પટેલ સાડીવાળા)
શ્રી રાધાબેન ગંગારામ વસાવા
શ્રી મમતાબેન કલ્પેશકુમાર પટેલ
માર્ગ સમારકામ વિભાગ શ્રી દિપેનભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ (ગાયત્રી ગ્લાસવાળા)
શ્રી શ્વેતલકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (મેયર)
શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ એન્જીનીયર)
શ્રી હેમાબેન તૃષારકુમાર શેલત
શ્રી રૂપલબેન પરેશભાઇ પટેલ
કાયદા વિભાગ શ્રી હિમેશભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (મુખી)
શ્રી.રાધીકાબેન નરસિંહભાઈ રોહિત
શ્રી છાયાબા કિસનસિંહ ઝાલા
શ્રી જીગ્નેશ ધીરૂભાઇ પટેલ
શ્રી દિપેનભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ (ગાયત્રી ગ્લાસવાળા)
શ્રી.કિરણભાઈ રામસિંગભાઈ પરમાર
શ્રી મીતાબેન પ્રફુલભાઇ પટેલ (પી.સી.)
શ્રી રૂપલબેન પરેશભાઇ પટેલ
શ્રી વિજયભાઇ હરીભાઇ પટેલ (માસ્તર)
શ્રી શ્વેતલકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (મેયર)
શ્રી સુરેશભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ (પટેલ સાડીવાળા)
શ્રી હિરેનભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ)

ગટર-વ્યવસ્થા વિભાગ શ્રી વિરાલીબેન શૈલેષકુમાર શાહ
શ્રી હિરેનભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ)
શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ એન્જીનીયર)
શ્રી શ્વેતલકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (મેયર)
શ્રી મીનાબેન અલ્પેશભાઇ પ્રજાપતિ
પાણી પુરવઠા કામગીરી વિભાગ શ્રી મધુબેન શંકરભાઇ ગોહેલ
શ્રી છાયાબા કિસનસિંહ ઝાલા
શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ એન્જીનીયર)
શ્રી હરેકૃષ્ણા વિટ્ઠલભાઇ પટેલ
શ્રી સુમિત્રાબેન રાજેશભાઇ પઢીયાર
શિક્ષણ વિભાગ શ્રી મીનાબેન અલ્પેશભાઇ પ્રજાપતિ
શ્રી ખ્યાતી જગતકુમાર પટેલ
શ્રી રૂપલબેન પરેશભાઇ પટેલ
શ્રી છાયાબા કિસનસિંહ ઝાલા
શ્રી મમતાબેન કલ્પેશકુમાર પટેલ
બાકરોલ ઝોન વિભાગ શ્રી.પિનાંકકુમાર મહેશકુમાર પટેલ
શ્રી.કિરણભાઈ રામસિંગભાઈ પરમાર
શ્રી.રંજનબેન જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ
શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ એન્જીનીયર)
શ્રી હિરેનભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ)
શેહરી સામૂહિક વિકાસ વિભાગ શ્રી રાધાબેન ગંગારામ વસાવા
શ્રી વિજયભાઇ હરીભાઇ પટેલ (માસ્તર)
શ્રી.પિનાંકકુમાર મહેશકુમાર પટેલ
શ્રી મધુબેન શંકરભાઇ ગોહેલ
શ્રી વિરાલીબેન શૈલેષકુમાર શાહ
દવાખાના આરોગ્યવ વિભાગ શ્રી હેમાબેન તૃષારકુમાર શેલત
શ્રી જીગ્નેશ ધીરૂભાઇ પટેલ
શ્રી દિપેનભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ (ગાયત્રી ગ્લાસવાળા)
શ્રી મીતાબેન પ્રફુલભાઇ પટેલ (પી.સી.)
શ્રી ખ્યાતી જગતકુમાર પટેલ
પરિવહન વિભાગ શ્રી સુમિત્રાબેન રાજેશભાઇ પઢીયાર
શ્રી છાયાબા કિસનસિંહ ઝાલા
શ્રી વિજયભાઇ હરીભાઇ પટેલ (માસ્તર)
શ્રી સુરેશભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ (પટેલ સાડીવાળા)
શ્રી હિરેનભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ)

સ્વચ્છતાલક્ષી વિભાગ શ્રી હરેકૃષ્ણા વિટ્ઠલભાઇ પટેલ
શ્રી દિપેનભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ (ગાયત્રી ગ્લાસવાળા)
શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ (ભયલુભાઇ એન્જીનીયર)
શ્રી મમતાબેન કલ્પેશકુમાર પટેલ
શ્રી.કિરણભાઈ રામસિંગભાઈ પરમાર

આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP